13 December 2021


Search Results for Tag : Central Sanskrit Universities Bill

News

Rajya Sabha Passes Central Sanskrit Universities Bill, 2019(17.03.2020)

Rajya Sabha has passed the Central Sanskrit Universities Bill, 2019 to convert Rashtriya Sanskrit Sansthan in New Delhi; Shri Lal Bahadur Shastri Rash.....

Tags : Parliament, Central Sanskrit Universities Bill, 2019

read»