29 November 2021


News

Rajya Sabha Passes Central Sanskrit Universities Bill, 2019 - 17.03.2020

Rajya Sabha has passed the Central Sanskrit Universities Bill, 2019 to convert Rashtriya Sanskrit Sansthan in New Delhi; Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, also in New Delhi and Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth in Tirupati, into Central Sanskrit Universities.

Tags : Parliament Central Sanskrit Universities Bill 2019

Share :